Privacystatement

BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam gaat (als (mede)ontwikkelaar van project 'Parkwonen op De Eendracht') zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. Als bouwbedrijf hebben wij een privacystatement vastgesteld waarnaar wij handelen.

 

Uw persoonsgegevens

Op basis van de regels van de AVG kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan Bouwbedrijf Kooi Appingedam als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening (onze opdracht). De gegevens worden dan verstrekt omdat Bouwbedrijf Kooi Appingedam in dit kader een opgedragen taak heeft.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of degene die met u in verband kunnen worden gebracht. Wij verkrijgen gegevens van u, van derden (zoals gemeenten) en uit openbare bronnen en websites. U deelt onder andere persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft en/of gebruikmaakt van onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan de gegevens die wij nodig hebben voor het informeren via nieuwsbrieven, het kunnen toesturen van een brochure of u daadwerkelijk te kunnen laten inschrijven voor het project en uiteindelijk tot het aangaan van een overeenkomst. Voorbeelden van gegevens zijn dan uw naam, telefoonnummer en uw e-mailadres maar ook uw adresgegevens en informatie over uw interesses.

Principes

 • Wij hanteren de volgende principes bij de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • We verwerken enkel persoonsgegevens als er een rechtmatige grondslag voor aanwezig is. Bijvoorbeeld: de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of werkzaamheden in uw opdracht, het vitale belang van u als betrokkene of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang. In de meeste gevallen betreft het de verwerking van uw gegevens voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van onze bouwopdracht;
 • We registreren en verwerken uw gegevens zorgvuldig in ons beveiligde systeem en bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking;
  Wanneer u wijzigingen doorgeeft op uw persoonsgegevens verwerken wij deze op zorgvuldige wijze in ons systeem;
 • We zijn terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid en betrouwbaarheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. Kern: we bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet vereist is.

 

Uw rechten

De AVG stelt de rechten van de betrokkene centraal. U heeft onder meer het recht om:

 • op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • uw persoonsgegevens te laten aanpassen of beperkt te laten verwerken;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • bezwaar te maken;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd, via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op via info@bouwenmetkooi.nl

Adres: Kanaalweg 4, Appingedam (hoofdvestiging) / Wasaweg 18b Groningen (nevenvestiging)

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.